...

Het is altijd interessant om uit te vinden hoe sensibliseringscampagnes het gedrag van mensen veranderen. Zo werd in januari-februari 2009 voor de derde keer een grootschalige campagne gevoerd onder de naam 'U bent in goede handen'. Met die campagne wilde de FOD Volksgezondheid gezondheidswerkers overtuigen over een goede handhygiëne te waken. Ze willen het gebruik van handzeep en water afraden ten voordele van handalcohol. Zes procent van de gehospitaliseerde patiënten hebben immers nosocomiale infecties die kunnen worden vermeden als de gezondheidswerker een aantal elementaire regels rond handhygiëne volgt. Via affiches, vormingssessies en een interactieve quiz werden de gezondheidswerkers geïnformeerd en extra opgeleid. Maar ook de patiënten kregen een informatieve folder en een gadget. Impact De impact van de campagne werd voor en na in elk deelnemend ziekenhuis gemeten. Zo werd gekeken of de gezondheidswerkers handalcohol gebruikten, ze de basisvereisten voor handhygiëne volgden en inzicht hadden over de indicaties. De FOD Volksgezondheid heeft daarop samen met het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV) een eindrapport opgesteld. In het totaal namen 166 ziekenhuizen deel aan de campagne. De compliance steeg met 16,1 procent van 52,6 procent voor de campagne naar 68,7 procent na de campagne. De verbetering was merkbaar over alle beroepsgroepen en alle types ziekenhuiseenheden heen. Al is de conclusie wel dat de artsen weliswaar vorderingen maken, maar toch nog een serieuze inhaalbeweging moeten maken. Een bijkomende conclusie van de onderzoekers is dat de campagne wel effect resorteert, maar dat dit effect niet blijvend is. Tussen twee campagnes door merken ze een verslapping van de maatregelen op. Dat laat toe te besluiten dat een herhaling van een sensibiliseringscampagne noodzakelijk is om een blijvend effect op te leveren. Herhalen Daarom heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu besloten om de campagne in 2011 te herhalen, met nieuwe accenten, nieuwe boodschappen en nieuw materiaal.