...

Belangrijk is echter wel dat de burger zijn SIS-kaart niet meteen in de vuilnisbak mag gooien. Hij wordt immers niet van de ene op de andere dag afgeschaft, maar zal geleidelijk aan minder worden gebruikt. Tijdens de overgangsperiode vanaf 1 januari 2014, zal de SIS-kaart soms toch nog worden gevraagd bij identificatie van een sociaal verzekerde, zeker als hij over geen ander identiteitsbewijs beschikt. Voorbeelden daarvan zijn kinderen, geboren in 2002 maar zonder Kids-ID maar wel met een geldige SIS-kaart. In afwachting van zijn isi+-kaart zullen de ouders de SIS-kaart moeten voorleggen om zijn verzekerbaarheid te bewijzen. Een zorgverlener die online de eID niet kan raadplegen, mag nog altijd om de SIS-kaart vragen om de verzekerbaarheid van de patiënt na te gaan.