...

Volgens een onderzoek onder meer dan 500 migrainepatiënten om na te gaan hoe zij met hun migraine leven en ermee omgaan, blijkt dat de slaapkwaliteit de belangrijkste trigger is (41%), gevolgd door werkgerelateerde stress (35%) en thuisgerelateerde stress (30%) of schermtijd (23%). 36- tot 55-jarigen hebben meer kans op een stressgerelateerde crisis, terwijl het bij de 20-35-jarigen vaker verband houdt met uitdroging, alcohol, roken of zelfs de menstruatiecyclus bij vrouwen.Een ander aandachtspunt is dat stress in verband met het gezinsleven vaker voorkomt bij ouders (38%) dan bij niet-ouders (24%). Een kwart van de ouders met migraine vindt dat hun migraine na verloop van tijd erger wordt, terwijl de helft van de migrainepatiënten zonder kinderen vindt dat het beter wordt.Hoewel de helft van de ondervraagden denkt dat voor migraine geen bezoek aan een arts of apotheker nodig is, is consultatie bij de huisarts de eerste reflex bij de eerste migraineaanval (41%). Hoe vaker de aanvallen voorkomen, hoe groter de kans dat de patiënt een arts raadpleegt.De patiënt als expert"Migraine is een individuele ziekte die individuele zorg en behandeling vereist", zegt dr. Gianni Franco, neuroloog in het universitair ziekenhuis UCL Namen Dinant. "We behandelen geen ziekte, maar een zieke persoon, wat geïntegreerde zorg vereist. Verder is er nood aan een synergetische multidisciplinaire aanpak waarin de arts centraal staat omdat hij of zij verantwoordelijk is voor diagnose en behandeling, en waarin elke zorgverstrekker kan ingrijpen wanneer zijn of haar discipline een verschil kan maken. Ten slotte is de deelname van de migrainepatiënt en zijn omgeving essentieel, omdat de patiënt een expert wordt op het gebied van zijn migraine en ons zal helpen de uitlokkende factoren op te sporen die eigen zijn aan elk individu en aan elke levensomstandigheid."Daarom moet enerzijds worden gewerkt aan het vermijden van triggers en anderzijds aan het desensibiliseren van de hersenen door middel van medicatie en van een niet-medicamenteuze aanpak.Binnen het team van zorgverstrekkers rondom de behandelend arts, zijn de apothekers betrokken bij het toezicht op de informatie over en de naleving van de geneesmiddelenbehandeling. "Slechts 20% van de migrainepatiënten wordt behandeld, 40% wordt niet behandeld en 40% wordt niet meer behandeld omdat ze ontmoedigd worden of niet geïnformeerd zijn. Van deze 80% behandelen velen zichzelf op hun eigen manier, en soms kan misbruik of onjuist gebruik van medicijnen het cefalalgisch systeem versterken. Daarom behoren therapietrouw, voorlichting en aanmoediging tot participatie ook tot de taak van de apotheker, die de patiënt in samenwerking met de arts moet begeleiden", voegt hij eraan toe. Slechts 18% van de migrainepatiënten stapt in een eerste relex naar de apotheker voor advies.Stress leren beheersenPatiënten die voor het eerst met migraine te maken krijgen, doen ook op andere maatregelen een beroep. Het gebruik van pijnstillers zonder voorschrift blijft voor 33% de eerste reflex; een kwart van de migrainepatiënten praat met vrienden of familie; en 22% probeert antwoorden te vinden op het internet. De leeftijdsgroep 55+ gebruikt vaker pijnstillers (35%, tegenover 24% van de 20-35-jarigen). De helft van de migrainepatiënten besluit bij een migraineaanval naar huis te gaan, vooral 55-plussers (54%) en patiënten die wekelijks migraine hebben (61%).Naast medicatie omvat de behandeling van migraine een niet-medicamenteuze aanpak van slaapstoornissen in het kader van slaapapneu of stress in het gezin of op het werk. In dat geval worden technieken gebruikt om mensen te leren hun eigen stress te beheersen (sofrologie, meditatie, enz.). Om de hersenen te desensibiliseren voor het pijnproces kan gebruik worden gemaakt van acupunctuur of transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS).Sleutelrol"Voldoende water drinken, een regelmatig slaappatroon en het vermijden van stress op het werk of thuis zijn essentieel voor een betere symptoombestrijding. Het is echter moeilijker om met de symptomen om te gaan wanneer iemand aan het werk is en niet kan telewerken. In dat geval is het onze rol als zorgverstrekker om met passende oplossingen te komen", zegt dr. Franco. Voor artsen en apothekers is een sleutelrol weggelegd om de patiënt alle nodige informatie en op maat gesneden behandelingen en oplossingen te bieden."Belangrijk om te onthouden uit dit onderzoek is dat migraine een aanzienlijke impact heeft op het dagelijks leven van patiënten, afhankelijk van hun levensstijl en de omstandigheden van hun persoonlijke en medische geschiedenis. Migraine creëert ongemak en datzelfde ongemak creëert migraine. Door kennis te bevorderen via uitwisselingen tussen patiënten, huisartsen, apothekers, specialisten en paramedici moeten we streven naar een samenwerkingsverband om gepersonaliseerde zorg tot stand te brengen. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt een expert wordt in zijn of haar eigen migraine en die dus effectief kan beheersen," besluit dr. Gianni Franco.