...

Niet alleen in ons land was 'Start to Run' een hype, ook de Nederlanders zijn massaal aan het lopen geslagen. Wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) waren echter vooral geïnteresseerd in een antwoord op de vraag of zulk een programma ook voor een attitudeverandering zorgt. Met andere woorden: blijft de onsportieve burger die in een laagdrempelig programma stapt na afloop van dat programma ook meer bewegen en lopen? Het antwoord op die vraag is alvast bemoedigend. Bijna zeven op de tien deelnemers loopt viereneenhalve maand na afloop van het programma nog altijd even hard lopen. Wat niet betekent dat de 'Start to Runner' ook buiten het hardlopen automatisch meer zal bewegen. Het effect van 'Start to Run' blijft beperkt tot loopactiviteit, al betekent dat wel dat 'Start to Runners' per week tweeënhalfuur intensief met lopen bezig blijven. Bron:www.nivel.nl