...

We weten het: wij zijn niet de eersten die een prijs willen uitloven aan een masterthesis. Maar het accent ligt bij ons wel enigszins anders dan bij de meeste andere prijzen: wij willen een werk in de kijker zetten dat het beroep en de patiënt ten goede komt. De wetenschappelijke achtergrond is belangrijk, maar de praktische toepassing is nog belangrijker. We hebben er bovendien voor gekozen om binnen elke afstudeerrichting één werk te belonen. Zo hebben we een prijs voor Farmaceutische Zorg, een voor Geneesmiddelenontwikkeling en een voor Ziekenhuisfarmacie. Deze laatste prijs wordt dit eerste jaar echter niet uitgereikt, aangezien er geen eenduidige lichting ziekenhuisapothekers is afgestudeerd wegens de verandering van het studietraject.