...

Om ons gezondheidszorgstelsel performant te houden zal de regering fundamentele veranderingen doorvoeren, belooft ze. Tegelijkertijd wil ze hoge kwaliteit en toegankelijkheid blijven garanderen. Dat kan alleen als de gezondheidszorg streng en duurzaam gefinancierd wordt en de gezondheidsactoren beter geresponsabiliseerd worden. Uitdagingen zijn de vergrijzing en alle voorwaarden scheppen waardoor burgers allemaal toegang hebben tot medische innovatie. Evidence based medicine staat centraal.