...

Het risico op een faling wordt alsmaar groter, de onzekerheid evenzeer en de patiënt... die wordt dag na dag agressiever. Het zijn elementen die, volgens een studie die door het ziekenfonds voor vrije beroepen (RSI) bij 1.500 Franse apothekers is uitgevoerd, zorgen voor steeds grotere stress. Bijna een op de twee apothekers (47 %) geeft duidelijk aan dat hij voelt dat de werkomstandigheden er niet op vooruitgaan en dat hij zich ernstige zorgen maakt over de toekomst van zijn beroep. Ruim 21 procent zegt zelfs dat de stress invloed heeft op zijn gezondheid. Verslaving De resultaten van deze enquête tonen trouwens ook aan dat apothekers steeds meer psychotrope stoffen gebruiken. Zowat 13,2 procent van de bevraagden gaf toe dat ze te veel anxiolytica , slaapmiddelen en antidepressiva innamen, temeer omdat ze letterlijk zo voorhanden waren. Als het gaat om tabaksverslaving liggen de kaarten gelukkig anders. Apothekers roken (met 13 %) minder dan het landelijke gemiddelde van 30 procent. Drankmisbruik komt wel meer voor. Van de bevraagde apothekers geeft 44,2 procent toe dat zij heel geregeld alcohol consumeren.