...

Toen de Universiteit van Gent vorige week de cijfers rond het middelengebruik van de Vlaamse student naar buiten bracht, ging alle aandacht naar het alcoholgebruik. Voor ons zijn echter vooral de cijfers rond het geneesmiddelengebruik belangrijk. Ruim 18.543 studenten werden ondervraagd en dat is meer dan genoeg om de gegevens te extrapoleren naar alle Belgische studenten. Uit de bevraging blijkt dat 10,9 procent van de studenten ooit kalmeer- of slaapmiddelen heeft gebruikt (6,6 % in het laatste jaar). Bijna 7 procent gebruikte ooit stimulerende medicatie (4,3 % in het afgelopen jaar). Belangrijk is dat de examenperiode de hoogste gebruiksfrequentie telt van stimulerende producten en slaap- en kalmeermiddelen. Bijkomende kanttekening is ook niet onbelangrijk: als we kijken naar het frequente gebruik in het laatste jaar, dan is dat voor de mannen vooral stimulerende medicatie en voor de vrouwen kalmeer- en slaapmiddelen.