...

"Een veilig medicatiebeleid" is het thema van de studiedag die de FOD Volksgezondheid op 25 oktober aanstaande organiseert. Het lijkt eenvoudig, maar toch zijn incidenten met medicatie één van de meest voorkomende problemen binnen de gezondheidszorg. Voor de studiedag 'Een veilig medicatiebeleid:alvast twee stappen verder!' mikt het Netwerk van Medischfarmaceutische comités op concrete en actuele thema's binnen de farmaceutische zorgverlening: • Hoe hoog-risico medicatie te beheren binnen de instelling? • Op welke manier kan medication reconciliation (medicatie-afstemming) worden toegepast? Over dit laatste onderwerp gaan de organisatoren in debat met de deelnemers van de studiedag en met verschillende betrokken partijen.Alle info vindt u op: www.mfc-cmp.be