...

In april van dit jaar lanceerde VAN het project 'Suïcidepreventie in de Apotheek', in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en met steun van de Vlaamse Overheid.Het doel is om apothekers en FTA op te leiden om zelfmoordgedachten van hun patiënten bespreekbaar te maken in de apotheek.De gedachtegang erachter is dat apothekers door hun nabijheid bij de burger, hun centrale positie in lokale zorgverlening en hun functie als vertrouwde aanspreekpunt vroegtijdige signalen van psychische kwetsbaarheid en suïcidale gedachten bij patiënten kunnen herkennen.Monitoring van gesprekkenIn de eerste fase van het project konden geïnteresseerden in het kader van een studie van VLESP een e-learning volgen over onderwerpen als signalen herkennen, het gesprek aangaan en risicoformulering, de rol van medicatie in suïcide, het aanmoedigen tot (samen) hulp zoeken en doorverwijzen, het gesprek afronden, beroepsgeheim en zelfzorg.De e-learning is ondertussen aangepast aan de feedback van de eerste deelnemers en gevalideerd. In een tweede fase zullen de gesprekken in de apotheek nu kwalitatief en kwantitatief worden gemonitord. Detectie en doorverwijzingConcreet gaat wie wil deelnemen aan het project het gesprek aan met patiënten als er signalen zijn van suïcidaliteit. Bijvoorbeeld bij het afleveren van antidepressiva, antipsychotica of bepaalde OTC-medicatie. Andere situaties kunnen zijn: een mama die het zwaar heeft net na de geboorte van haar kind; een patiënt met mentale moeilijkheden die medicatie wil nemen waarvoor er contra-indicatie is. Indien nodig verwijst u de patiënt door naar een zorgverstrekker die verder kan helpen. De kerntaak is dus detectie en doorverwijzing.U dient elk gesprek te registreren met de CNK-code 5521-885 'Suïcidepreventie'. Vervolgens vult voor elk gesprek online een fiche in. Apothekers ontvangen voor deze dienst een incentive van 30 euro incl. btw per gesprek. Na afloop van het project bezorgt u een factuur en wordt alles uitbetaald.Ondersteuning door VANUw apotheek inschrijven voor het project kan via vlaamsapothekersnetwerk.be/suicidepreventie of hier.Uw apotheek ontvangt een poster, flyers, visitekaartjes, een infofiche en een registratiekaartje via de post na inschrijving. U kan deelnemen aan een paar vrijblijvende vragenuurtjes (max. een per maand) en een MFO. Tijdens de projectperiode zal VAN u ook twee keer telefonisch contacteren om te vragen hoe het gaat.Voor u kan starten, dient u de e-learning te volgen via het IPSA-platform. De e-learning is gratis en duurt ongeveer 60 minuten. U ontvangt hiervoor drie accreditatiepunten via IPSA.