...

De zetpil is een optie, maar wel de laatste optie als het gaat om pijnstilling bij kleine kinderen. Dat staat in het wetenschappelijke dossier 'koorts' dat Kind en Gezin heeft opgesteld. De reden is duidelijk. "Rectaal toedienen van paracetamol kan door de niet-voorspelbare en wisselende absorptie aanleiding geven tot sterk wisselende bloedspiegels waardoor de biobeschikbaarheid niet voorspelbaar is. Daarom is orale toediening aan te bevelen", zegt Kind en Gezin. Toch schrijft het de zetpil niet helemaal af. "Rectaal toedienen kan aanbevolen zijn in geval van braken", stellen de wetenschappers die het dossier hebben samengesteld.