...

Een op de twee rusthuisbewoners (53%) slikt antidepressiva en een op de drie antipsychotica. Dat is opvallend meer dan leeftijdsgenoten die niet in een rusthuis verblijven. Meer nog: vergeleken met niet-rusthuisbewoners stijgt het aantal residenten dat antipsychotica neemt met maar liefst 81 procent. Deze opvallende toename zet zich bovendien door in de zes eerste maanden na opname in het rusthuis.