Potentieel ongeschikte medicijnen (potentially inappropriate medications of PIM's) zijn geneesmiddelen die in de mate van het mogelijke moeten vermeden worden gezien het verhoogde risico op ongewenste effecten bij ouderen, vergeleken met jongere volwassenen.

Toch is er weinig vergelijkend onderzoek voorhanden over de blootstelling aan PIM's, rekening houdend met demografische verschillen en de gezondheidstoestand van bewoners van WZC's en ouderen die thuis wonen. Een Franse studie onderzocht het voorschrijfgedrag voor deze geneesmiddelen in deze twee bevolkingsgroepen.

Uitgaande van de data van de Franse ziekteverzekering, vergeleek de studie 17 PIM-indicatoren bij 274.971 WZC-bewoners en 4.893.721 75-plussers die nog thuis woonden. Tijdens een periode van drie maanden in de loop van 2019, kreeg 54% van de eerste groep en 29% van de tweede groep minstens één PIM. De prevalentie van de PIM's lag 33% hoger bij de WZC-bewoners dan bij de anderen, na inachtname van de verschillen aangaande demografie en gezondheidstoestand tussen de populaties.

PIM's gelinkt aan anticholinergica en aan het gezamenlijk voorschrijven van geneesmiddelen die inwerken op het CZS waren frequenter bij de bewoners van woonzorgcentra. Die laatsten kregen evenwel minder langwerkende benzodiazepines en maakten minder ongeschikt gebruik van NSAID's dan de ouderen die niet in een instelling verbleven.

Nog een vaststelling: beide groepen kregen vaker PIM's als ze meerdere geneesmiddelen innamen (polymedicatie) of als ze aan een psychiatrische stoornis leden.

"De bewoners van WZC kregen meer PIM's dan de andere ouderen in deze studie, ook al werden sommige PIM's minder voorgeschreven in de woonzorgcentra. Gezien de vergrijzing is het essentieel dat het medicatiebeleid in de zorginstellingen en daarbuiten geoptimaliseerd wordt", besluiten de auteurs. Hun resultaten werden gepubliceerd in Pharmacoepidemiology & Drug Safety.

Bij ons is de recente terugbetaling van het medicatienazicht door de apotheker alvast een stap in de goede richting.

Potentieel ongeschikte medicijnen (potentially inappropriate medications of PIM's) zijn geneesmiddelen die in de mate van het mogelijke moeten vermeden worden gezien het verhoogde risico op ongewenste effecten bij ouderen, vergeleken met jongere volwassenen. Toch is er weinig vergelijkend onderzoek voorhanden over de blootstelling aan PIM's, rekening houdend met demografische verschillen en de gezondheidstoestand van bewoners van WZC's en ouderen die thuis wonen. Een Franse studie onderzocht het voorschrijfgedrag voor deze geneesmiddelen in deze twee bevolkingsgroepen.Uitgaande van de data van de Franse ziekteverzekering, vergeleek de studie 17 PIM-indicatoren bij 274.971 WZC-bewoners en 4.893.721 75-plussers die nog thuis woonden. Tijdens een periode van drie maanden in de loop van 2019, kreeg 54% van de eerste groep en 29% van de tweede groep minstens één PIM. De prevalentie van de PIM's lag 33% hoger bij de WZC-bewoners dan bij de anderen, na inachtname van de verschillen aangaande demografie en gezondheidstoestand tussen de populaties. PIM's gelinkt aan anticholinergica en aan het gezamenlijk voorschrijven van geneesmiddelen die inwerken op het CZS waren frequenter bij de bewoners van woonzorgcentra. Die laatsten kregen evenwel minder langwerkende benzodiazepines en maakten minder ongeschikt gebruik van NSAID's dan de ouderen die niet in een instelling verbleven.Nog een vaststelling: beide groepen kregen vaker PIM's als ze meerdere geneesmiddelen innamen (polymedicatie) of als ze aan een psychiatrische stoornis leden."De bewoners van WZC kregen meer PIM's dan de andere ouderen in deze studie, ook al werden sommige PIM's minder voorgeschreven in de woonzorgcentra. Gezien de vergrijzing is het essentieel dat het medicatiebeleid in de zorginstellingen en daarbuiten geoptimaliseerd wordt", besluiten de auteurs. Hun resultaten werden gepubliceerd in Pharmacoepidemiology & Drug Safety. Bij ons is de recente terugbetaling van het medicatienazicht door de apotheker alvast een stap in de goede richting.