...

Het was APB zelf dat enkele weken terug de kat de bel aanbond, toen ze meldingen binnenkregen van apothekers die er niet meer in slaagden om Tedivax pro Adulto te bestellen. Dit vaccin, dat bedoeld is voor herhalingsinentingen tegen tetanus bij volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar, bleek nergens meer te krijgen. Oorzaak was een stockbreuk bij producent GSK. "Aanvankelijk was gezegd dat die tegen midden augustus verholpen zou zijn, maar blijkbaar hebben zich onverwachte complicaties voorgedaan, waardoor het langer zal duren. De aanmaak van vaccins verloopt anders dan bij geneesmiddelen. Dit vraagt vaak extra tijd", schetst Ann Eeckhout (FAGG) de situatie. Vaccinet Bij het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid, dat aan Vlaamse kant voor de vaccinatiecampagnes zorgt, kregen ze - in tegenstelling tot de apotheken - hun volledige bestelling tetanusvaccins wel gewoon aangeleverd. "GSK komt het overheidscontract preferentieel na. Hierdoor kunnen artsen via vaccinet gewoon vaccins blijven bestellen. Iedere risicopatiënt zal ook normaal kunnen geholpen worden. Maar we vragen vaccinatoren wel om de komende weken omzichtig om te springen met deze vaccins", zegt Ria Vandenreyt. Artsen krijgen het advies om alle niet urgente tienjaarlijkse herhalingsinentingen tegen tetanus enkele weken uit te stellen. Alternatieven APB is alvast niet te spreken over deze gang van zaken. "We dringen erop aan dat de overheid voor een snelle en structurele oplossing zorgt. Voorlopig beschikken we ook maar over één echt alternatief dat bij ons voldoende voorradig is en dat is Boostrix. De overheid zou ook over de grenzen heen moeten kijken om daar mogelijk andere alternatieve vaccins aan te kopen", zegt Jan Depoorter. "Ook vorig jaar deden zich al gelijkaardige problemen voor. Dit fenomeen beperkt zich niet tot vaccins. Ook van heel wat andere geneesmiddelen zijn er continu tekorten. Dat komt onder meer doordat bedrijven vaker just in time produceren. Zelfs als het gaat om levensnoodzakelijke middelen. Plotse onverwachte incidenten tijdens het productieproces kunnen zo de hele distributie in gevaar brengen." Net voor het ter perse gaan liet GSK weten dat de productie vanaf deze week weer normaal zal verlopen.