...

Deze evolutie is vastgelegd in het programma Recip-e onder leiding van professor Marc Nyssen (VUB). Vanaf januari 2014 moeten alle voorschriften die worden gemaakt aan de hand van erkende software in dokterspraktijken of in ziekenhuizen via internet worden doorgestuurd naar Recip-e. De voorschriften blijven daar opgeslagen tot de patiënt bij een apotheker van zijn keuze binnenstapt en het voorschrift opvraagt. Op die manier blijft de vrije keuze van de patiënt gewaarborgd. In 2015 moeten de andere zorgverstrekkers volgen. Nog dit jaar wordt een gelijkaardig groeipad vastgelegd voor de rusthuizen. Het proefproject beperkt zich tot voorschriften voor geneesmiddelen, maar kan worden uitgebreid. Fraude Recip-e moet een einde maken aan mogelijke fraude met voorschriften. De dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ontvangt met de regelmaat van de klok klachten over de vervalsing van medische voorschriften. Fraude plegen kan op twee manieren: aan de medicatie op een echt voorschrift wordt iets toegevoegd of gewijzigd; of voorschriften en stempels worden volledig vervalst. Voor de verplichte, unieke streepjescode in voege is gekomen (2004) voegden sommige officina-apothekers zonder medeweten van de verzekerde magistrale bereidingen of terugbetaalde geneesmiddelen op het voorschrift toe. Het merendeel van de dossiers gaat dan ook over vervalsingen door verzekerden.