...

De artsen en verpleegkundigen hadden grote verwachtingen, maar die zijn niet uitgekomen. Dat besluiten onderzoekers van het UMCG. De enquête en de resultaten verschenen eerder in de Journal of Medical Internet Research. De onderzoekers gingen vooral na wat de verwachtingen van de cardiologen en hartfalenverpleegkundigen omtrent telemonitoring waren en wat hun ervaringen met de inzet ervan waren.