...

De apotheker wil zelf dat hij erkend wordt als gepriviligieerd leverancier van geneesmiddelen. Hij moet de patiënt advies geven en hij moet erop toezien dat de producten die hij aflevert op een correcte manier worden gebruikt. Maar het ziet ernaar uit dat hij zich niet altijd met dezelfde beroepsernst van zijn taak kwijt. Dat vindt toch Test-Aankoop. Met als laatste, onomstotelijke bewijs het wedervaren van een mystery-shopper in 55 apotheken over heel het land. De resultaten zijn er niet naar. Het onderzoek legt meteen de vinger op de wonde: de apotheker is behoorlijk nalatig als het gaat om het melden van mogelijke interacties tussen geneesmiddelen, nochthans goed voor 3 procent van de hospitalisaties in ons land. De volgzame apotheker Tijdens het verrassingsbezoek werd de apotheker geconfronteerd met het verzoek om twee geneesmiddelen, die interageren. Het ging daarbij telkens over een voorschriftplichtig geneesmiddel en een OTC-geneesmiddel: enerzijds anticoagulantia en aspirine 500 mg (risico op bloeding) en anderzijds contraceptiva (pil) en een fythotherapie op basis van Sint-Janskruid (risico op bloedingen tussen de regels en verminderde werkzaamheid van de pil). Bedroevend resultaat Van de 51 apothekers die twee keer bezoek kregen, hebben er 21 de twee geneesmiddelen zomaar meegegeven. 22 reageerden correct in een van de twee scenario's en slechts acht apothekers slaagden met vlag en wimpel in beide scenario's. Of, om het nog wat erger te maken: de helft van de apothekers heeft niet één vraag gesteld toen ze de geneesmiddelen aan de hen onbekende patiënt overhandigden.