...

Het meerjarenkader tot in detail uitleggen, valt buiten de reikwijdte van deze nieuwsbrief. Dat laat ik over aan de APB's en Ophaco's van deze wereld. Dat de apotheker een knop zal moeten omdraaien, is wel zeker. Heel wat gevestigde 'waarden' en zekerheden, verdwijnen met dit Meerjarenkader. Een aantal van de veranderingen zullen door de apothekers ervaren worden als even op drijfzand lopen. De nieuwe wachtregeling, de nieuwe wachtvergoeding, de spreidingswet, de manier waarop magistrale bereidingen zullen gemaakt worden en hoe de IMV wordt georganiseerd... Dit meerjarenkader komt gelukkig ook tegemoet aan een aantal verzuchtingen die al lang bij apothekers bestaan. In dit kader krijgt de apotheker de erkenning waar hij al zo lang naar hengelt. Het principe van de huisapotheker krijgt een duidelijke invulling. De apotheker zal zijn functie als gezondheidsweker en farmaceutisch expert ook vertaald zien in een vergoeding, gelijkaardig aan die van de artsen met hun GMD. En ja.. onderscheid moet er kennelijk toch zijn: een apotheker wordt niet voor elke patiënt vergoed. Er is een duidelijke leeftijdsgrens...voor de patiënt.Wie het Meerjarenkader doorneemt, ziet meteen dat dit een werk is dat niet op een jaar zal afgerond zijn. Goed ook, want sommige onderdelen vragen nog wettelijke en juridische omkadering. En dat kader kan maar beter degelijk zijn. We moeten op elke mogelijke manier vermijden dat er getornd wordt aan de kwaliteit die de officina-apotheker nu nog aan zijn patiënt kan geven. Meer nog: die kwaliteit moet nog beter, nog hoger. Aan huis leveren van voorschriftplichtige geneesmiddelen? Ja, inderdaad, de evolutie van de maatschappij verlangt dat ook. Waar het werkelijk om gaat, is de manier waarop we die geneesmiddelen gaan afleveren en hoe we, zelfs bij die service, kwaliteitsbewaking en farmaceutische zorg voorop kunnen blijven stellen.Is dit een goed plan? Alles kan beter... en alles kon ook veel slechter. Eén ding is zeker: het wordt aanpassen. De enige troost die de apothekers nu ook kunnen hebben, is dat ze voor één keer in hetzelfde bad zitten als de artsen, en zeker de ziekenhuisartsen. Ook zij staan voor veranderingen waardoor het 'vM' (voor Maggy) een 'dM' (door Maggy) wordt...