...

Yoleen Van Camp deed haar onderzoek bij dialyse-, diabetes- en hartfalenpatiënten. Zij probeerde het probleem in te schatten en te bekijken hoe een goede inname van medicatie kan ondersteund worden. "Therapietrouw is een complex gedrag dat door verschillende barrières wordt verhinderd", concludeert zij. "Daarom is het weinig zinvol om één aanpak bij alle patiënten toe te passen." Van Camp ontwikkelde een tweeledige aanpak, gebaseerd op informatieverwerving en een geïndividualiseerde begeleiding. Daarop werd een coachingschema ontwikkeld waarbij de aanpak werd aangepast aan de bestaande situatie, problemen en zorgnoden van de patiënt.'de Apotheker' gaat dieper in op deze studie in het nummer van 16 juni