...

Het was een bijzonder boeiende en leerrijke ervaring, niet in het minste omdat beide ziekenhuizen er een eigen filosofie op na houden. Het Franstalige ziekenhuis met meer geneesmiddelenrobotten dan mijn hand vingers heeft en gespecialiseerde robottechnologie om de chemobereidingen voor te bereiden en het Nederlandstalige ziekenhuis waar men er nog niet zo van overtuigd is dat een robot voor een ziekenhuis van die grootte een goede investering is maar waar bedside-scanning wel overal wordt toegepast. Beide ziekenhuizen werken, qua geneesmiddelendistributie, op topniveau. Of, hoe je ondanks een totaal verschillende aanpak, toch een bijzonder hoog veiligheidsniveau kunt bereiken. We zetten dan ook in dit nummer beide ziekenhuizen naast elkaar... Vreemd genoeg was er ook één element waar de ziekenhuisapothekers van elk ziekenhuis het roerend met elkaar eens waren: deblisteren is niet ok en van bulk is er helemaal geen sprake. Het gevolg is aan het ziekbed zichtbaar: pillen komen er toe in hun oorspronkelijke blisterverpakking. Versneden, ja, maar wel als individuele pilletjes in een ongeopende verpakking. Beide apothekers weten waarom: niemand heeft, tot nog toe, garantie geleverd dat een gedeblisterd geneesmiddel niet van zijn werkzaamheid verliest. Mijn gedachten gingen onmiddellijk naar al die hulpmiddeltjes in de thuiszorg waarbij - in het beste geval - een verpleegkundige elke week een pillendoosje voor één week in elkaar steekt: vakjes met vier, vijf, zes pillen die er tot zeven dagen netjes bij elkaar liggen. Vaak liggen ze binnen het zicht van de patiënt op een dressoirkast of, nog erger, in de badkamer. We weten allemaal hoe warm het is geweest de laatste weken en hoe vochtig een badkamer is. Moeten we naar een totaal andere benadering, ook in de thuiszorg? Zijn we goed bezig? Ik dacht dat de grootste uitdaging op dit moment de therapietrouw is. Daarom dienen die pillendoosjes ook. Moeten we (nog) strenger zijn en nu ook thuis gaan eisen dat de pillen in hun blister bewaard worden? Ik kan er nu nog geen antwoord op geven. Ik ken het antwoord ook niet. Ik vermoed alleen maar dat de kans op contaminatie thuis nog veel groter is dan in een ziekenhuis. Tijd om er eens een masterstudie aan te wijten!