...

Het project wordt later op de dag voorgesteld. De huisarts wordt het eerste aanspreekpunt voor elke burger. Dat gebeurt door een actieve inschrijving in een huisartsenpraktijk. Het is de huisarts die zorgt voor een geïntegreerde zorg, waarbij apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, CAW/OCMW-diensten, vroedkundigen, ergotherapeuten, eerstelijnspsychologen, palliatieve equipes, wachtposten, klinische netwerken van ziekenhuizen, thuiszorgdiensten en patiëntenverenigingen betrokken zijn. Het project, dat Together we change is gedoopt, moet de basis zijn voor verder gezamenlijk overleg met alle actoren in de gezondheidszorg. De financiering zou gebeuren via een bijkomend budget voor de eerstelijnszones op basis van de realisatie van gezondheidsdoelstellingen, het EPD, vergelijkingsgegevens tussen de zones... Na een overgangsperiode van tien jaar moet het betalingssysteem evolueren naar een gezonde mix van betaling per prestatie, pay-for-quality en betaling per patiënt.