...

Concreet gaat het over de geneesmiddelen:Hoewel voor sommige verpakkingen van geneesmiddelen die methotrexaat in hoge dosis bevatten de onbeschikbaarheid zou aanhouden tot 31 maart 2024, is er op dit ogenblik geen enkele zekerheid dat er op die datum een voldoende aanbod op de Belgische markt zal zijn, klinkt het in de tekst.Om die reden geldt 31 augustus 2024 als einddatum voor de uitvoerbeperking.Methotrexaat in hoge dosis is van cruciaal belang voor de behandeling van de volgende ziekten: 1° acute lymfoblastische leukemie, bij volwassenen en kinderen; 2° trofoblasten met hoog risico; 3° osteosarcoom, bij volwassenen en kinderen;4° medulloblastoom bij kleine kinderen; 5° volgende lymfomen: a) diffuus groot B-cel lymfoom; b) primaire CNS-lymfomen; c) secundaire CNS-lymfomen; d) Burkitt lymfoom; e) NK-cellymfoom; f) primair testiculair B-cel lymfoom; g) lymfoblastisch lymfoom; 6° volgende hersentumoren: a) ependymoom; b) gliomen; 7° desmoïde fibromatose (schema met methotrexaat en vinblastine); 8° cutaan T-cel lymfoom (schema met methotrexaat in monotherapie).