...

Door het ontstaan van de antibioticaresistentie wordt een succesvolle behandeling van infecties steeds onzekerder. Elk jaar veroorzaakt dit fenomeen bijna 25.000 sterfgevallen in de Europese Unie, evenals een aanzienlijke stijging van de behandelkosten. Bovendien konden de voorbije 30 jaar slechts twee nieuwe klassen van antibiotica worden geïntroduceerd, ook al is de behoefte aan nieuwe antibacteriële middelen in ziekenhuizen duidelijk aangetoond. Om die uitdaging het hoofd te bieden hebben 34 universiteiten, onderzoekscentra en toonaangevende Europese farmaceutische bedrijven uit 13 landen besloten de krachten te bundelen in het consortium ENABLE (European Gram-Negative Antibacterial Engine). De Universiteit van Luik (ULg) is als enige Belgische universiteit nauw betrokken bij dit ambitieuze programma met een looptijd van 6 jaar en een budget van 85 miljoen euro toegekend door het Innovative Medicines Initiative (IMI). Het doel van dit programma is nieuwe antibiotica tegen gramnegatieve kiemen zoals E. coli te ontdekken en te ontwikkelen. Het Centre d'Ingénierie des Protéines van de ULg zal voornamelijk met de universiteit van Oxford samenwerken om de moleculaire interacties te onderzoeken tussen derivaten van lactivicine en een klasse van bacteriële enzymen behorende tot de familie van de PBP's (penicillinebindende proteïnen).