...

Rekening houdende met de beschikbare vaccins en de epidemiologie van de aandoening in ons land, raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om de griepvaccinatie uit te voeren tussen midden oktober en midden december. De huidige quadrivalente vaccins bieden immers maximale bescherming tien tot 15 dagen na inspuiting. Er is een piek van beschermende antilichamen na vier tot zes weken. Daarna volgt op zes maanden tijd een halvering van de bescherming.De epidemische blootstelling aan het griepvirus duurt gemiddeld 8 tot 12 weken en start over het algemeen tussen eind december en begin januari. "Zolang de piek in de incidentie niet werd bereikt, is het altijd nuttig om zich tegen de griep te laten vaccineren. Eens dat moment voorbij, moet de opportuniteit om te vaccineren geval per geval bekeken worden door de arts", stipt de Hoge Gezondheidsraad aan.Een tweede aanbeveling betreft het behoud van prioritair te vaccineren groepen: mensen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken, 65-plussers, mensen in instellingen en kinderen jonger dan zes maand met een lange termijn aspirinetherapie), het personeel werkzaam in de gezondheidszorg en mensen die onder hetzelfde dak wonen als de prioritair te vaccineren groepen of baby's van minder dan zes maand. Vaccinatie wordt ook aanbevolen voor 50 tot 64-jarigen.Tot slot spoort de Hoge Raad de gezondheidsautoriteiten aan om alle bestaande mogelijkheden in overweging te nemen om de vaccinatiegraad te verhogen. Voor de meeste risico-personen blijft de vaccinatiegraad immers relatief beperkt. De Raad stelt voor te rade te gaan bij buurlanden zoals Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk. Meer bepaald denkt de Hoge Raad dan aan de mogelijkheid om in apotheken te vaccineren.