...

Jaarlijks overlijdt ongeveer 20% van de met pneumokokken besmette 65-plussers en 40% van de besmette 85-plussers aan de gevolgen van de infectie. Ook 50-plussers met hart-, long- of nieraandoeningen lopen een verhoogd risico op infectie. Nochtans kan een inenting tegen pneumokokken een infectie in twee derde van de gevallen voorkomen. Maar veel patiënten laten zich niet inenten: in 2013 liet slechts 10% van de 65-plussers zich vaccineren tegen pneumokokken. Vaste waardeDaarom vraagt Freya Saeys minister van Welzijn en Volksgezondheid Vandeurzen om meer in te zetten op informeren en sensibiliseren. "We moeten mensen beter informeren over het pneumokokkenvaccin. Dat kan door de sensibilisering rond het vaccin te koppelen aan de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. Die griepvaccinatiecampagne is intussen een vaste waarde en de gemiddelde burger is goed ingelicht over griep en griepvaccinatie. Door ook het pneumokokkenvaccin aan die succesvolle campagne toe te voegen kunnen we de bevolking op grote schaal informeren", zegt Saeys. PrijsdrempelIn zijn antwoord schrijft de minister dat het inderdaad overwogen zou kunnen worden om de aanbeveling voor pneumokokkenvaccinatie mee op te nemen in de vaccinatiecampagne tegen seizoensgriep. "Wel is het al jaren zo dat veel huisartsen de jaarlijkse griepvaccinatie aanwenden om ook pneumokokkenvaccinatie te bespreken met hun risicopatiënten", stelt Vandeurzen. "De prijs van het pneumokokkenvaccin, waarvoor er momenteel geen terugbetaling voorzien is, vormt voor sommigen weliswaar een drempel."