...

De maatregel werd begin dit jaar bekendgemaakt: antitussiva en expectorantia die codeïne of een van zijn derivaten (ethylmorfine, dihydrocodeïne en thebacon) bevatten, zullen alleen op voorschrift verkrijgbaar worden. De SKP, de bijsluiter en de buitenverpakking (of primaire verpakking) moeten aangepast worden en de farmabedrijven die de producten verder op de markt wilden brengen, moesten een dossier ter wijziging van de vergunning tot het in handel brengen ervan ten laatste op 1 april 2012 indienen. De overheid stelde toen dat de hele zaak tegen 1 januari 2013 rond moest zijn en de pers schreef dat vanaf die datum alleen nog hoestsiroop met codeïne of aanverwanten met een voorschriftje zouden verkrijgbaar zijn. Weinig begrip De apothekers waren verdeeld maar ook genuanceerd over deze beslissing. Vooral het feit dat de meeste hoestsiropen gecontra-indiceerd worden voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar (siropen die dextromethorfaan, pentoxyverine, levodropropizine, noscapine, cloperastine, folcodine en - aanvullend ook - codeïne en zijn derivaten), kon op weinig begrip rekenen. De apothekers vrezen immers dat in dat geval volwassenen hun eigen hoestsiroop zullen bovenhalen om hun kleine grut 's nachts stil te houden. Werkgroep Het FAGG maakt nu duidelijk dat alles voorlopig bij het oude blijft. De farmabedrijven hebben hun dossiers ingevuld maar de werkgroep die alle betrokkenen rond de tafel verzamelt om de modaliteiten vast te leggen, is nog niet klaar. Twee dingen zijn wél duidelijk: tussen januari en maart 2013 zal duidelijk gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen hoe de reële implementatie zal verlopen. Er zal tijd genoeg zijn voor de apothekers om zich aan te passen. Een tweede ding is ondertussen ook duidelijk: wie misbruik maakte van de codeïnebevattende hoest- siropen zit korter op de toepassing van de regelgeving dan we dachten. Verschillende apothekers hebben ons gemeld dat zij nu al een voorraadje stockeren. Zie blz. 3.