...

Toch staat België, volgens datzelfde rapport, nog altijd in de top vier van Europese landen die investeren in innovatieve geneesmiddelen. Om die positie te kunnen behouden, moeten er echter inspanningen geleverd worden. IMS Health deed zelf de rekenproef en berekende hoeveel er bespaard zou kunnen worden door vermijdbare kosten te beperken. Ze keek daarvoor naar vier domeinen : De lage therapietrouw voor statines Het ongepast en te veel voorschrijven van antidepressiva Het overgebruik van antibiotica De hospitalisatie tgv medicatiefouten.