...

Wetenschappers zijn al lang op zoek naar de reden waarom steeds meer kinderen aan overgewicht lijden. Natuurlijk spelen er genetische factoren mee en zijn er endocriene stoornissen die als trigger dienen. Om nog niet te spreken over slechte voedingspatronen, te weinig lichaamsbeweging, stress en zelfs culturele invloeden. Maar het is ook niet nieuw om te stellen dat er op zijn minst vermoedens zijn dat er een link is tussen bepaalde virale aandoeningen en obesitas. Het fenomeen werd eerst bij dieren vastgesteld, maar zou ook op mensen betrekking hebben. Uit de dierenstudies heeft men vijf virussen weerhouden. Zij zouden betrokken zijn bij de ontwikkeling van vetzucht. De invloed van die virussen op de hypothalamus zou bepalend zijn voor het ontstaan van obesitas. Als proefdieren met dit soort virussen evenveel energie aangevoerd krijgen als proefdieren die niet besmet zijn, worden ze obees terwijl hun niet-besmette broeder zijn gewicht niet ziet veranderen. Adenovirus Ook de adenovirussen staan in het vizier. Het zijn infectieverwekkers die vaak voorkomen bij vogels en zoogdieren, ook bij de mens. Kippen die experimenteel door de SMAM-1-stam werden geïnfecteerd, ontwikkelden een abdominale vetmassa die 50 procent hoger lag dan die van controledieren. Het adenovirus 36 is daarin uitgesproken: de gevonden hoeveelheid DNA van dit virus is rechtstreeks gecorreleerd met de vetmassa van kippen en muizen. Bij de dieren werd echter geen hersenletsel aangetoond (zoals in eerder voorbeeld op de hypothalamus). De wetenschappers denken dan ook dat het adenovirus 36 rechtstreeks inwerkt. Bij mensen heeft men ontdekt dat het adenovirus 36 significant vaker voorkomt bij obese kinderen dan bij niet-obese kinderen. Dat doet de onderzoekers besluiten dat de opstapeling van vet weliswaar aan multiple factoren te wijten is, maar dat een virale infectie daar zeker ook een rol in kan spelen. Esposito S et coll.: Is there a link between infection due to adenovirus 36 and childhood obesity? Pediatr Infect Dis J., 2012; 31: 1184-86