...

Ons drinkwater zou van zeer goede kwaliteit zijn. Toch is er de laatste jaren in de Maas - een van onze grootste leveranciers van drinkwater - geen kwaliteitsverbetering merkbaar, ondanks de vele inspanningen die geleverd worden. Volgens Harry Römgens van het Nederlandse RIWA-Maas is dat voornamelijk te wijten aan de toename van de vergrijzing. Daardoor neemt het medicijngebruik toe en is dat merkbaar in de bron van het drinkwater.StreefwaardenOok voor waterlopen zijn er streefwaarden wat industriële lozing en geneesmiddelen betreft. Vorig jaar werd bij meer dan 10 procent van de metingen de streefwaarden voor geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen overschreden. Vooral metformine, ibuprofen en aspirine bederven onze waterlopen. Maar ook de streefwaarden voor röntgencontrastmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen werden overschreden.Een oplossing zou een verhoogde zuivering zijn, maar de Europese richtlijnen streven net naar minder zuiveringsinstallaties omdat die op zich weer chemisch moeten gereinigd worden en ook dat milieuvervuilend is.