...

Sinds begin dit jaar mogen in Finland verpleegkundigen die een speciale opleiding volgen, meer dan 300 geneesmiddelen voorschrijven. Zo'n 80 Finse verpleegkundigen zijn met de opleiding gestart en kunnen straks medicatie voorschrijven. De beroepsvereniging van Finse verpleegkundigen wil wel dat die nieuwe taak zich vertaalt in een hoger loon. Ook in Nederland werd al in 2007 door de Eerste Kamer een nieuwe geneesmiddelenwet aangenomen die verpleegkundigen moet toelaten bepaalde medicijnen voor te schrijven. Maar het blijft wachten op de uitvoeringsbesluiten die door de minister moeten worden goedgekeurd. Ook moet nog de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) worden aangepast zodat apothekers kunnen nagaan of de verpleegkundigen die het voorschrift uitschrijven daartoe bevoegd zijn. In een eerste fase gaat het om long-, oncologie- en diabetesverpleegkundigen. Later zal de regeling worden uitgebreid naar andere gespecialiseerde verpleegkundigen.