...

Op die wijzigende trends speelt ook dit blad in. Een ding is zeker: met september komt de koude en het duister om halfzeven. Op het ritme van de seizoenen kan je je klok gelijk zetten. Dat hebben we goed in onze oren geknoopt. Vandaar dat de uitgever van de Apotheker de beslissing heeft genomen voortaan nog vier maal per jaar te verschijnen. Op het ritme van de seizoenen dus. Voortaan vindt u met andere woorden in september een editie van de Apotheker in uw bus die voor een belangrijk deel in het teken van de herfst zal staan. Meer informatie over de winterblues kan u dan weer terugvinden in de editie die we in december uitbrengen. En alle maartse buien of aprilse grillen ten spijt kan u ook elke lente op ons rekenen met een papieren Apotheker. De zomerse maanden en het vakantiegevoel tot slot kan u in de editie van de Apotheker vlak voor de zomer vinden. Apothekers, of ze nu in een officina, ziekenhuis, in de industrie of waar dan ook werken zijn via beroeps- en wetenschappelijke verenigingen doorgaans al goed geïnformeerd over alle aspecten van hun beroep. Aanvullende informatie is echter altijd welkom en we zorgen ervoor dat u niets hoeft te missen. De dagelijkse actualiteit blijven we opvolgen via de website apotheker.be en de tweewekelijkse nieuwsbrieven. Inhoudelijk onderscheidt de papieren Apotheker zich dus duidelijk van de digitale versie. Achtergrondinformatie op het ritme van de seizoenen publiceren we in de printeditie, actualiteit komt online en in de nieuwsbrieven. De reden ligt voor de hand. Een kwartaalblad kan onmogelijk concurreren met de snelheid van het internet en van de sociale media. Kwalitatief is het natuurlijk een ander paar mouwen...