...

De actie vond voor de vijfde keer plaats en werd initieel georganiseerd door het Engelse Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Wereldwijd hebben 26 landen aan de actie deelgenomen. In België ging het om de douane, de politie en het FAGG. Voor België kaderde het perfect in de strijd tegen nepmedicijnen, iets wat deel uitmaakt van het actieplan 2009-2010 van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies. Hij wil dat er veel meer informatie uitgewisseld wordt en intenser samengewerkt wordt tussen justitie, de FOD Economie, de politie, de douane en het FAGG. De resultaten l een vijftal biedsites werd stilgelegd. Zij boden illegale geneesmiddelen via internet aan. Maar een aantal sites is nog het onderwerp van onderzoek. Besluit De samenwerking tussen diensten resulteert in een opmerkelijk goed resultaat. Ze geeft een beter beeld van wat er werkelijk op het terrein beweegt waardoor ook de overheid zijn beleid kan aanpassen. Op die manier kunnen ook standaardprocedures worden ontwikkeld die de aanpak van farmaceutische criminaliteit doeltreffender maken. Wel vinden de organisatoren dat er dringend een aangepaste wetgeving nodig is om de trafiek in doorvoer te stoppen.