...

Kijk naar buiten en je weet waar we naar snakken: zonlicht. Regelmatige blootstelling aan zonlicht is voor de meeste mensen echt wel genoeg om een flinke portie vitamine D-reserve op te bouwen. Wie onvoldoende zon ziet (en voor wie is dat deze dagen niet het geval?), en vooral ouderen in instellingen, hoogbejaarden, mensen met een donkere huidskleur, chronische nier- of leverpatiënten, mensen met een deficiënt dieet of mensen die bepaalde geneesmiddelen nemen, riskeren veel meer dan anderen een tekort aan vitamine D. De laatste jaren was het een tendens geworden om vitamine D-deficiëntie in het bloed op te sporen om die tekorten nadien via supplementen op te krikken. Daar komt men nu echter van terug. De belangrijkste reden is dat er geen eensgezindheid is over de klinische relevantie van hoge of lage waarden. Bovendien is het zo dat er zelfs geen eensgezindheid is over de optimale waarden. De kosten-batenverhouding van veralgemeende bepalingen van de vitamine D-concentraties is negatief.