...

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Uit het voorbereidend traject naar het Vlaams mantelzorgplan (2016-2020) bleek er een onmiskenbare nood aan het samenbrengen van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg realiseert dit nu door inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen over mantelzorg in Vlaanderen digitaal aan te bieden via www.expertisepuntmantelzorg.be"In een eerste fase wordt de informatie voor mantelzorgers zelf op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld. De lancering van de website gebeurt niet toevallig in de Week van de Zorg, op de themadag Mantelzorg van vrijdag 16 maart. Naast de lancering van de website van het Vlaams Expertisepunt vinden in heel Vlaanderen mantelzorgcafés plaats waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie delen.Op 23 juni 2018, op de Dag van de Mantelzorg, gaat een tweede fase van de website van start, waarbij een portaal voor professionelen aan de website zal worden toegevoegd. Vanaf dan kunnen zij er ook terecht voor informatie op maat die hen helpt mantelzorgers te ondersteunen in hun dagelijks professioneel handelen.Voordelen voor de mantelzorger * Een mantelzorger is de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.>> Het volledige Vlaams mantelzorgplan vindt u op:http://jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Vlaams%20Mantelzorgplan_0.pdf