...

In 2013 stierven in Vlaanderen 61.063 mensen. Dat zijn er 678 meer dan in 2012. Omwille van de vergrijzende bevolking is deze absolute stijging logisch. Als we geen rekening houden met vergrijzing zien we over de jaren heen echter een geleidelijke daling van de sterfte. Uitzondering daarop was 2012, maar in 2013 lag het sterftecijfer terug iets lager, tot bijna op het niveau van 2011. Minder vroegtijdige sterfte betekent dat onze levensverwachting stijgt. De levensverwachting van een jongen die in 2013 in Vlaanderen werd geboren is 79,1 jaar, die van een meisje is 83,7 jaar. In 2004 was dat voor een jongen nog 77,2 jaar en voor een meisje 82,5 jaar. Er worden jaarlijks iets meer jongens geboren dan meisjes. Vanaf 65 jaar zijn er echter meer vrouwen dan mannen omdat meer mannen vroeger sterven. In 2000 lag dit kantelpunt nog op 58 jaar, maar het risico om vroeg te sterven is bij mannen sneller gedaald dan bij vrouwen. Dat is meteen ook de reden waarom de levensverwachting bij jongens de voorbije 10 jaar meer is gestegen dan bij meisjes. In de Europese Unie bevinden we ons bij de landen met de laagste sterftecijfers. Vlaamse mannen staan op plaats 11 (op 28 lidstaten), vrouwen op plaats 4. Dat betekent dat in 10 landen mannen minder snel sterven en dat in 3 landen vrouwen minder snel sterven dan in Vlaanderen. Voor mannen en vrouwen samen staan we op plaats 5. België staat met een 15de plaats net bij het gemiddelde van de Europese lidstaten. Vlaamse mannen doen het iets beter dan mannen in Oostenrijk en Luxemburg, maar iets slechter dan mannen in Malta, Ierland en Nederland. In Italië, Spanje en Frankrijk worden mannen het oudste. In Letland, Litouwen en Bulgarije sterven ze dan weer het vroegste. In 3 landen sterven vrouwen minder snel dan in Vlaanderen: Frankrijk, Spanje en Italië. Vlaamse vrouwen sterven iets minder snel dan in Finland, Luxemburg en Zweden. In Bulgarije, Roemenië en Letland sterven vrouwen het snelst. Suicide blijft belangrijke doodsoorzaak De belangrijkste doodsoorzaken verschillen per leeftijd. Tot de leeftijd van 40 jaar sterven het meeste mannen en vrouwen door suïcide en in mindere mate door vervoersongevallen. Vanaf 40 jaar is er een verschil tussen mannen en vrouwen:- Mannen sterven het vaakst door zelfdoding (tot 49 jaar), longkanker (50 tot 79 jaar) en hartaandoeningen (vanaf 80 jaar). - Vrouwen sterven het vaakst door borstkanker (40 tot en met 54 jaar en 60 tot 74 jaar), longkanker (50 tot 59 jaar) en beroertes (vanaf 75 jaar).