...

Een betere gezondheid en een algemeen welbehagen. Dat is het doel van het gezondheidsbeleid. De gewesten zijn echter maar bevoegd voor een klein deel van het hele gezondheidspakket. Zo is preventie een regionale opdracht. Dat reflecteert zich ook in de resultaten van de VRIND.