...

De bezoekers kregen een vragenlijst voorgeschoteld met vragen omtrent hun grootte, hun gewicht, hun omvang, de bloeddruk, suikergehalte en cholesterol. Meer dan de helft van de bezoekers had een probleem met overgewicht: 37 procent had overgewicht en 15 procent werd onder 'obees' gecatalogeerd. Bijna een op de drie bezoekers neemt duidelijk te weinig beweging en 14 procent had een verhoogd cardiovasculair risico. Het aantal rokers blijft gelukkig dalen: 'slechts' 11 procent steekt geregeld een sigaret op. Dat is minder dan de helft van het aantal Belgen dat rookt. Aan de deelnemers werd ook gevraagd om hun algemeen gevoelen van welbehagen en gezondheid in kaart te brengen. Daaruit bleek dat - te verwachten - factoren zoals diabetes, overgewicht, tabaksmisbruik en cardiovasculaire aandoeningen de gezondheid echt wel hypothekeren. Dat ook leeftijd en het feit dat familieleden aan een ernstige aandoening lijden, mee het subjectief gevoel van 'ongezondheid' veroorzaken, ligt ook voor de hand. Vreemder was wel dat meer Vlamingen dan Walen zich aan de kant van 'minder gezond' situeerden. Dat valt op, aangezien het geneesmiddelengebruik in Wallonië en de slechtere economische toestand in het zuiden van het land het anders zouden doen vermoeden.