...

Na 8 jaar toepassing van de visumprocedure, heeft minister Maggie De Block de Koning voorgesteld om de erkenning van Mdeon voor de 9de opeenvolgende keer te hernieuwen. Nieuw t.o.v. de voorgaande jaren is wel dat de duur van de erkenning wordt verlengd. De nieuwe erkenning is immers dit keer geldig voor een duur van 26 maanden en niet meer 12 maanden. Na 9 volledige jaren van samenwerking heeft de overheid aanvaard een erkenning van een duur van maximum 3 jaar te verlenen. De nieuwe erkenning loopt dus tot en met 31 mei 2017. in 2014 werden in totaal 6.716 visumaanvragen behandeld, zijnde 1,4% meer dan in 2013. 80% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers de gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de 5.408 in 2014 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 62,4 miljoen euro 80% van de 44.898 gesponsorde deelnames heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door verpleegkundigen die 9% van de deelnames vertegenwoordigen op de 497 ondernemingen die in 2014 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 270 (met name 54%) buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 15% van de visumaanvragen 81% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2014 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 18% in Frankrijk, 11% in België en 10% in de Verenigde-Staten.