...

enkele frappante zaken komen hier (opnieuw) naar boven:+ geneesmiddelen zijn geen snoepjesGeneesmiddelen zijn geen snoepjes. Geneesmiddelen verdienen altijd het recht om door de patient goed te worden begrepen en gebruikt. Therapietrouw is geen loos begrip. Hiervoor zijn voorschrijver ( indien op voorschrift), zeker de apotheker die het meestal aflevert ( tenzij online gekocht!) en de thuisverpleegkundige (indien patient thuis wordt verzorgd) mede verantwoordelijk.+ geneesmiddelen zijn geen paar schoenenGeneesmiddelen zijn ook geen paar schoenen : geneesmiddelen en in dit geval paracetamol kunnen in grote getalen via online-apotheken worden gekocht. Het verhaal van deze jonge vrouw toont weeral eens aan hoe levensbedreigend en in dit geval levensgevaarlijk dit is. Geneesmiddelen horen thuis in een apotheek en hebben recht op deskundig advies. Liberalisering van de markt in Nederland en Zweden leidde tot een vermenigvuldiging van het aantal paracetamolintoxicaties.+ geneesmiddelen hebben bijwerkingenGeneesmiddelen en hun bijwerkingen moeten door zorgverstrekkers goed gekend zijn: ook hier blijft er werk aan de winkel. Artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers ( in dit geval ook de tandarts) hebben de plicht om verantwoord gebruik te stimuleren. Opleiding, samenwerking en communicatie tussen het zorgteam is cruciaal. De meeste zorgverstrekkers beschikken over een dossier ( globaal medisch dossier, gedeeld farmaceutisch dossier, verpleegkundig dossier, tandheelkundig dossier,..). Een digitaal patientendossier is dus cruciaal. Artsen en apothekers hebben tevens de morele verplichting om een actueel medicatieschema op te stellen. Dit kan vandaag al in Vlaanderen gedeeld worden via #Vitalink + geneesmiddelen verdienen een goed ingelichte patientGeneesmiddelen verdienen ook een verantwoordelijke patient. De patient kan alleen maar correct zijn geneesmiddelen innemen indien hij goed is ingelicht door zijn zorgteam. Tegelijk mag ook de patient, die ondanks goede begeleiding van zijn zorgteam dan toch nog te veel gebruikt, voor zijn verantwoordelijkheden worden gesteld. Gratis bestaat al lang niet meer. "voor niks gaat de zon op".. dat is op deze planeet nog het enige.. Tenslotte: er moeten , nog steeds tot op de dag van vandaag, bijna doden vallen, om iedereen wakker te schudden... bedroevend en beschamend..