...

FeBelGen juicht alvast dit voorstel van resolutie toe. Momenteel wordt er meer dan 400 miljoen euro per jaar uitgegeven aan dure biologische geneesmiddelen. Biosimilaire geneesmiddelen kunnen deze uitgaven aanzienlijk verminderen en tegelijk ervoor zorgen dat meer patiënten kunnen behandeld worden. Tot nu toe worden Belgische artsen, patiënten en ziekenhuizen echter onvoldoende aangezet worden om biosimilars te gebruiken. De eerste biosimilar kwam reeds in 2008 op de Belgische markt maar anno 2013 is het gebruik ervan zo goed als onbestaande. Dit in tegenstelling tot andere landen van de EU, waar biosimilars wel ingeburgerd zijn.Het voorstel van resolutie doet nu een aantal concrete aanbevelingen om het gebruik van biosimilars in ons land aan te moedigen; zoals overigens eerder dit jaar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)4 de regering opriep om op korte termijn een overleg op te starten over een aantal maatregelen ter ondersteuning van biosimilars.'Bijkomende perspectieven'"Recent verleende het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) zijn goedkeuring voor de eerste van een nieuwe generatie biosimilars", zegt Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van FeBelGen. "Dit opent bijkomende perspectieven. België mag deze kansen geenszins missen. We moeten de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk houden. Biosimilars zijn hiervoor levensnoodzakelijk, in sommige gevallen zelfs in de letterlijke zin van het woord: dankzij de goedkope biosimilars is men in staat bepaalde patiëntengroepen te behandelen die voorheen uit de boot vielen omwille van allerlei budgettaire restricties."