...

De Quick Response Code verovert steeds meer het straatbeeld. Het is dan ook niet te verwonderen dat de farmaceutische industrie vragende partij is voor het plaatsen van een QR-code. Zo kan de patiënt via een beperkte opdruk toegang krijgen tot zeer uitgebreide informatie. Omdat de beslissing daarvoor Europees moet worden genomen, stelt de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures humaan (CMDh) nu aanbevelingen voor met betrekking tot het plaatsen van dit soort codes. In de position paper staat vastgelegd wat de minimale informatie is die moet worden opgenomen in een QR-code en wordt bepaald hoe zulk een QR-code kan worden toegevoegd en geëvalueerd. Alle details vindt u op de website van de CMDh.http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/2014_06a_List_PUBLISHED_CMDh_MRFG_Guidance_Documents.pdf