...

Vrouwen krijgen wel opvallend meer psychotrope geneesmiddelen voorgeschreven en ook schildklierpreparaten zijn er vooral voor vrouwen. Mannen nemen dan weer veel meer calciumantagonisten en angiotensines. De evoluties in de geneesmiddelensector kunnen we goed afleiden uit het volume in DDD aan New Chemical Entities dat voorgeschreven wordt. Het is opvallend hoe huisartsen daar in 2007 een historisch laag aantal voorschreven, een trend die al sedert 2002 aan de gang is (met een kleine opleving in 2004).