...

De gelijktijdige inname van verschillende geneesmiddelen verhoogt het risico op bijwerkingen en wisselwerkingen. Het gaat dan niet alleen om interacties tussen geneesmiddelen onderling, maar ook tussen geneesmiddelen en bepaalde voeding en/of sommige (producten met) kruiden. Gezien het vooral chronisch zieken en oudere patiënten zijn die systematisch hun toevlucht moeten nemen tot meerdere geneesmiddelen per dag, richt de campagne zich des te meer op deze doelgroepen. Net als de zorgverleners die hen opvolgen moeten zij zelf waakzaam blijven. Hoewel geneesmiddelen in België veilig, doeltreffend en van goede kwaliteit zijn, kunnen ze niettemin bijwerkingen en/of wisselwerking veroorzaken, die niet altijd op de bijsluiter zijn aangegeven. Het kan immers gebeuren dat een product al op de markt is terwijl bepaald neveneffecten of ongunstige interacties nog ongekend zijn. Deze effecten, waarvan de bijsluiter nog geen gewag maakt, worden helaas vaak niet gemeld, zodat ze ook later niet bijkomend kunnen worden vermeld. Alle Europese geneesmiddelenautoriteiten blijven een onderrapportering van bij - en wisselwerkingen vaststellen. Nochtans zetten meldingen aan tot extra onderzoek dat moet leiden tot een eventueel sneller ingrijpen. Laat de campagne deze week nu net hierop inzetten: patiënten en zorgverleners aansporen om bijwerkingen en wisselwerkingen zoveel mogelijk te melden. Patiënten kunnen dit doen via www.eenbijwerkingmelden.be en zorgverleners kunnen de betreffende informatie melden op www.gelefiche.be , die binnenkort wel wordt vervangen door een nieuwe applicatie. De campagne wordt o.m. gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Heads of Medicines Agencies (HMA) en de International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA). De coördinatie wordt aangestuurd vanuit het Uppsala Monitoring Centre (UMC), die voor deze gelegenheid een ludiek en toegankelijk infoplatform ontwierp: https://www.who-umc.org/medsafetyweek.