...

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar toch is het een realiteit: sommige ouders hebben er kennelijk geen moeite mee om de luizenmiddelen voor Bas de hond of Minou de poes ook bij hun kinderen te gebruiken. Dat bewijst de verwittiging van het Franse Agentschap voor de sanitaire veiligheid dat ons FAGG hiervan op de hoogte heeft gesteld. Veiligheid Studies bij dieren rechtvaardigen echter geenszins het veilig gebruik ervan bij mensen. De baten-risicobalans van de anti-luizengeneesmiddelen voor menselijk gebruik worden ook beoordeeld op basis van de toxicologische en klinische studies, uitgevoerd bij de mens. Meer nog: op dit moment is er geen enkel geneesmiddel voor menselijk gebruik met fipronil vergund in ons land.