...

Een jaar geleden sloten de bestuursleden van de KAVW zich een hele zondag af van de buitenwereld om na te denken over hoe de vereniging haar leden kan ondersteunen om de nieuwe rol als 'begeleider', eerder dan die van 'bereider', van het geneesmiddel uitstekend te vervullen.Wat was de conclusie van die denkoefening?"Na een sterkte-zwakte analyse kwamen we tot de conclusie dat KAVW als lokale beroepsvereniging zaken kan doen die nationale organisaties zoals APB moeilijker of niet kan doen voor de officina apotheker."Wat kan een regionale apothekersvereniging meer betekenen dan de nationale?"Het ligt voor een apotheker in het Waasland niet voor de hand om naar Brussel te trekken voor opleiding met accrediteringspunten. Brussel kan ook onmogelijk overleg organiseren tussen apothekers, dokters en andere zorgverstrekkers in de lokale steden of gemeenten. Activiteiten organiseren om de collegialiteit tussen concullega's te bevorderen, is evenmin evident. Helemaal onmogelijk is het om vanuit Brussel een wachtdienst te organiseren die rekening houdt met de specifieke lokale behoeften. Dit zijn de punten waar KAVW als lokale beroepsvereniging scoort als een van de beste in Vlaanderen. Dat zien wij o.a. aan de belangstelling van ver buiten de regio voor IPSA lessen in Sint-Niklaas of voor de wachtdienst organisatie."Hoe kan de KAVW die regionale insteek in de praktijk omzetten?"Om te beginnen, is de beroepsvereniging er vanaf nu voor alle apothekers, titularissen en adjuncten, en niet zo zeer zoals in het verleden alleen voor apotheker-eigenaars. Dat was nog een erfenis van bij de stichting van de vereniging omdat er toen alleen maar apotheker-eigenaars waren en geen adjuncten. De doelstellingen van de vereniging werden dus aangepast aan de evolutie van het beroep. Naast het organiseren van de wachtdienst zijn het coördineren van bijscholing en interdisciplinair overleg de kerntaken van de vereniging geworden. Als beroepsvereniging blijft het bevorderen van de collegialiteit uiteraard een permanente opdracht."Dat betekent een wijziging van de originele statuten van de KAVW? "Inderdaad. Paragrafen zoals 'De vereniging moet waken over afspraken over prijzen en openingsuren, en over leveren aan OCMW' werden geschrapt. Deze zaken mogen trouwens niet meer van Europa. De vier nieuwe kerntaken staan nu in de statuten: wachtdienst, vorming, samenwerking met andere zorgverstrekkers, collegialiteit.U sprak tot nog toe over de KAVW maar neemt vanaf deze paragraaf van het interview afscheid van die naam?"Klopt. Als afgekorte benaming van de vereniging werd Wase Apothekers gelanceerd. Dat dekt duidelijker de lading dan KAVW. We kiezen voor een korte naam want het zou ook langer kunnen om de lading nog beter te dekken. Bij de vereniging zijn intussen immers apothekers betrokken van zowat heel het oosten van Oost-Vlaanderen: alles tussen Gent en Antwerpen en boven Aalst. Maar 'Wase Apothekers en omgeving' vonden we als naam wat te lang."Er waait letterlijk en figuurlijk een nieuwe wind door Wase Apothekers?"Het bestuur van Wase Apothekers werd verjongd. Dat leidde tot een nieuwe dynamiek tijdens de bestuursvergaderingen. Symbolisch was dat de nieuwjaarsreceptie voor de leden in een nieuw kleedje werd gestoken, iets wat blijkbaar sterk is aangeslagen. Symbolisch ook dat wie zijn uitnodiging afgaf, een klein ventilatortje kreeg om in de USB van zijn of haar laptop te steken. Dit om de nieuwe wind te symboliseren."Tot slot: ook een nieuw logo voor 'Wase Apothekers'. Wat kunnen we daarin zien?"Dat was de voorlopig laatste stap in het vernieuwingsproces. De nieuwe naam werd opgenomen in ons nieuwe logo. De vier lijnen daarin staan symbool voor de vier hoger geformuleerde kerntaken waar de vereniging zich op zal op focussen: : wachtdienst, vorming, samenwerking met andere zorgverstrekkers, collegialiteit."