...

Sinds 1 april 2023 mag elke huisapotheker een terugbetaald medicatienazicht uitvoeren bij patiënten die minstens vijf chronische terugbetaalde geneesmiddelen nemen. Daarbij gaat de apotheker na of het medicatiegebruik van de patiënt nog steeds optimaal is, of de behandeling aangepast moet worden (bijvoorbeeld om het risico op interacties tussen geneesmiddelen te vermijden) en of sommige geneesmiddelen kunnen worden afgebouwd of stopgezet. De huisapotheker licht dan de huisarts in over voorgestelde interventies.Wat denkt de apotheker?De Belgische universiteiten en APB onderzoeken hoe deze nieuwe dienst wordt ervaren. Daarbij willen ze graag de visie en ervaringen van apothekers leren kennen via een online bevraging die elke vier maanden wordt herhaald. Het volstaat om de vragenlijst één keer per apotheek in te vullen. Dat duurt een tiental minuten. Voor apothekers die geen medicatienazichten uitvoeren, is dit hooguit 2 minuten. U hoeft niet aan eerdere bevragingen deelgenomen te hebben.Uit de eerste bevraging bleek dat veel apothekers het makkelijk vinden om patiënten te identificeren die in aanmerking komen voor een medicatienazicht en om hen ervoor uit te nodigen. Er werden ook al waardevolle suggesties aangereikt.