...

Ook in Nederland is 'therapietrouw' een magisch woord en een na te streven doel. Alleen misten zij een soort barometer waarbij de zorgverlener ook feedback kan krijgen over hoe patiënten bepaalde geneesmiddelen en het gebruik ervan ervaren. Ethische vragen, zoals over de inspraak van patiënten bij de keuze van geneesmiddelen, de manier waarop de hulpverleners informatie verstrekken over geneesmiddelen, de regelmaat waarmee ze geneesmiddelen bij de apotheek gaan halen.... Alles komt in die monitor aan bod. Aandoening De therapietrouw is niet optimaal en kennelijk verschilt de therapietrouw nogal van aandoening tot aandoening. Zo blijkt dat een op de tien mensen met diabetes zijn medicijnen minder vaak neemt dan dat ze hem voorgeschreven zijn. Van de mensen met depressie zijn er twee op de tien die de therapie minder dan voorgeschreven volgen en bij mensen en kinderen met ADHD gaat het zelfs om vier op de tien patiënten. Internet De monitor wil ook initiatieven die lokaal werden ontwikkeld, op het net zetten zodat anderen ervan kunnen leren. Op die manier krijgt men ook een perfect overzicht van wat er in het land op poten wordt gezet. Initiatieven die vruchtbaar zijn, kunnen op die manier op een grotere schaal efficiënt worden uitgebouwd. Therapiebevorderend Op de website vind je nu al therapiebevorderende initiatieven terug. Medicijndoosjes die een signaal geven als de patiënt zijn pillen vergeet of een gestandaardiseerd behandelplan dat door de patiënt en de arts samen wordt opgesteld. Er staan bovendien ook tips op, zowel voor artsen als voor patiënten, waarmee de patiënt en de arts zich beter op een consultatie kunnen voorbereiden. u