...

De Pharma Executive Club (PEC) is een gezamenlijk initiatief van ActuaMedica, de groep waar ook 'de Apotheker' onder valt, IMS en Quintiles. Vier keer per jaar brengen we ceo's van de Belgische farmabedrijven rond de tafel voor een informeel debat met een opiniemaker over de toekomst van de sector. Dit keer was arts en senator Louis Ide (N-VA) de gastspreker. Op de expliciete vraag wat de toekomst zou brengen, antwoordde Ide duidelijk. "Tot 2014 blijft het federaal regeerakkoord de basis van het gezondheidsbeleid. Maar over de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten heerst grote verwarring. Ik krijg daar veel vragen over." De zesde staatshervorming maakt de deelstaten bevoegd voor de erkenning van zorgberoepen en dat is het onderdeel dat het verst gevorderd is, denkt Ide. Maar andere dossiers vlotten minder. "Voor de overheveling van de ouderenzorg is nog niets voorbereid op het niveau van het Riziv. Voor preventie talmt men." Wat verandert er als N-VA de parlementsverkiezingen van 2014 wint? "Ik kan maar één advies geven: wees voorbereid. Als de kiezer ons een mandaat geeft, dan komt er een decentralisering van de gezondheidszorg. Maar u hebt nog bijna twee jaar om u daar op voor te bereiden." Dat betekent niet dat N-VA de volledige gezondheidszorg naar Vlaanderen wil toetrekken. "Het geneesmiddelenbeleid bijvoorbeeld moet op termijn grotendeels op Europees niveau getild worden." Maar eenduidig Europees is de toekomst van het geneesmiddel ook weer niet. Als preventie verschuift naar de gemeenschappen, verwacht Ide dat de Vlaamse overheid snel aanbestedingen voor griepvaccins zal uitschrijven. Ook de ondersteuning van gezondheidsberoepen van de eerste lijn en het farmacotherapeutisch overleg komen over naar de deelstaten. En daar heeft de farmasector nu geen stem, was de bezorgdheid in de zaal. "Klop nu al aan de deur bij de gemeenschapsministers voor Gezondheid", is het advies van Ide. "De geneesmiddelenpolitiek internationaliseren zal een moeilijke evenwichtsoefening worden. Het mag niet betekenen dat we dit zomaar loslaten. Komt ons continent verenigd uit de crisis of stevenen we af op een Europa met twee snelheden? En marcheert België in dat geval mee met Scandinavië en Duitsland of met Griekenland en Spanje?"