...

De wereld van de geneesmiddelen, maar ook de wereld van de OTC-producten verandert dag na dag. De apotheker wil zich opwerpen als eerstelijns zorgverlener. Dat kan echter alleen maar als hij op de hoogte blijft van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de noden van vandaag. Een permanente opleiding - zoals dat nu al voor andere zorgverleners voorzien is - zou daaraan tegemoet kunnen komen. Erkenning Ide ziet in het nieuwe honoreringssysteem meteen een aanleiding om ook het accreditatiesysteem in gang te steken. "De rol van de apotheker wordt erdoor geherwaardeerd en gekoppeld aan een grotere erkenning van een kwaliteitsvolle farmaceutische opvolging door de apotheker. Daarom is het noodzakelijk dat de apotheker op de hoogte blijft van innovaties en nieuwe wetenschappelijke inzichten. We kiezen ook duidelijk voor een apotheker in de apotheek." APB APB is alvast niet afkerig van een systeem van verplichte, permanente vorming. De manier waarop het ingevuld wordt, is iets anders. Om nog niet te spreken van de remuneratie. "Daar wil ik mij niet over uitspreken", zegt Louis Ide, al voegt hij er meteen aan toe dat de budgettaire schaarste de invoeging van een accreditatiesysteem niet in de weg mag staan. u Zie blz. 3