...

De professoren Bernard Debré en Philippe Even hebben uiteindelijk de conclusies van de Mediatoraffaire neergelegd en tegelijkertijd hebben zij voorstellen geformuleerd om het Franse gezondheidssysteem te hervormen. De twee auteurs hebben in hun rapport niemand gespaard, zeker het Afssaps niet. Ze kondigen het totale failliet van het agentschap aan, dat wordt beschreven als een agentschap zonder ervaren piloten dat vandaag de dag nog altijd niet beseft wat zijn nalatigheid is geweest. Ze stellen daarom de oprichting van een andere structuur voor. Die moet de producten evalueren en monitoren. De twee experts wijzen ook met beschuldigende vinger naar het agentschap dat duizend mensen tewerkstelt en "een gesloten wereld is, gericht op zichzelf en zonder contacten met de professionele wereld en de medische en farmaceutische universitaire instellingen." Volgens Debré en Even heeft die structuur 40 jaar toegelaten dat - onder de invloed van de farmaceutische sector - meer dan 2.000 moleculen onder 4.500 merken en verschillende presentaties werden verspreid, zonder enige andere logica dan deze van de winst. Het is een zware aanklacht. De minister van Volksgezondheid Xavier Bertrand, heeft beloofd dat hij de volgende maanden een wetsvoorstel zal opmaken en indienen.